بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه نیشابور

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه نیشابور

دومین همایش ملی سلسله الذهب (امام رضا (ع) جریان ها و رویکردهای افراطی)، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی سلسله الذهب (امام رضا (ع) جریان ها و رویکردهای افراطی)، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه نیشابور

برگزار کننده همایش: دانشگاه نیشابور


تاريخ برگزاری همایش:  10 تیر 1402


📆 13 بهمن 1401 - ۱۹:۰۵

هشتمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی، مهر ۹۹

فراخوان مقاله هشتمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی، بهمن ۹۸، دانشگاه نیشابور ، انجمن علمی نقد ادبی

برگزار کننده همایش: دانشگاه نیشابور ، انجمن علمی نقد ادبی


تاريخ برگزاری همایش:  23 مهر 1399


ارسال چکیده مقالات: 18 فروردین 99
ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 99
📆 25 آذر 1398 - ۱۱:۵۰

اولین همایش ملی ریاضیات زیستی، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی ریاضیات زیستی، اسفند ۹۷، انجمن ریاضی ایران ، دانشگاه نیشابور

برگزار کننده همایش: انجمن ریاضی ایران ، دانشگاه نیشابور


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 اسفند 1397


ارسال اصل مقالات:  25 بهمن 97
📆 16 آذر 1397 - ۱۸:۱۵

همایش یکم فیروزه : صنعت و فرهنگ، مهر ۹۶

فراخوان مقاله همایش یکم فیروزه : صنعت و فرهنگ، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه نیشابور

برگزار کننده همایش: دانشگاه نیشابور


تاريخ برگزاری همایش:  25 الی 27 مهر 1396


ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 96
ارسال اصل مقالات:  15 شهریور 96
📆 7 بهمن 1395 - ۲۳:۴۴