بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه نیکان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه نیکان

سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ۹۵، دانشگاه نیکان

برگزار کننده همایش: دانشگاه نیکان


تاريخ برگزاری همایش: 19 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  8 شهریور 95
📆 22 مرداد 1395 - ۲۰:۳۳

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، شهریور ۹۴، موسسه آموزش عالی نیکان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی نیکان


تاريخ برگزاری همایش: 26 شهریور 1394


ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 94
📆 21 مرداد 1394 - ۱۳:۴۱

کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد، شهریور ۹۴، موسسه آموزش عالی نیکان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی نیکان


تاريخ برگزاری همایش: 26 شهریور 1394


ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 
📆 21 مرداد 1394 - ۱۳:۲۵

همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی، دی ۹۴

فراخوان مقاله همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی، شهریور ۹۴

برگزار کننده همایش: دانشگاه نیکان


تاريخ برگزاری همایش:  1 بهمن 94


ارسال اصل مقالات:  15 دی 94
📆 13 مرداد 1394 - ۱۱:۰۶

کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع، شهریور ۹۴، دانشگاه نیکان

برگزار کننده همایش: دانشگاه نیکان


تاريخ برگزاری همایش: 26 شهریور 1394


ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 94
📆 2 تیر 1394 - ۲۱:۰۱

همایش ملی یافته های نوین در علوم کامپیوتر و مهندسی برق، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی یافته های نوین در علوم کامپیوتر و مهندسی برق، شهریور ۹۴، دانشگاه نیکان

برگزار کننده همایش: دانشگاه نیکان


تاريخ برگزاری همایش: 19 شهریور 1394


ارسال اصل مقالات:  4 شهریور 94
📆 2 تیر 1394 - ۱۸:۵۶

همایش ملی یافته های نوین پژوهشی در عمران، معماری، شهرسازی، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی یافته های نوین پژوهشی در عمران، معماری، شهرسازی، شهریور ۹۴، دانشگاه نیکان

برگزار کننده همایش: دانشگاه نیکان


تاريخ برگزاری همایش: 26 شهریور 1394


ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 94
📆 2 تیر 1394 - ۱۶:۱۲