بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه هرمزگان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه هرمزگان

یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، پژوهشکده مطالعات مکران دانشگاه هرمزگان ، انجمن ماهی شناسی ایران

برگزار کننده همایش: پژوهشکده مطالعات مکران دانشگاه هرمزگان ، انجمن ماهی شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 1403
📆 13 اسفند 1402 - ۱۱:۱۷

سومین همایش ملی پژوهشمند، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین همایش ملی پژوهشمند، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه هرمزگان ، اداره آموزش و پرورش منطقه فین

برگزار کننده همایش: دانشگاه هرمزگان ، اداره آموزش و پرورش منطقه فین


تاريخ برگزاری همایش:  23 خرداد 1403


ارسال چکیده مقالات: 19 خرداد 1403
ارسال اصل مقالات:  19 خرداد 1403
📆 29 آذر 1402 - ۲۰:۴۲

دوازدهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه هرمزگان ، انجمن علمی سيستمهای سطوح آبگير باران ايران

برگزار کننده همایش: دانشگاه هرمزگان ، انجمن علمی سيستمهای سطوح آبگير باران ايران


تاريخ برگزاری همایش: 24 و 25 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  6 بهمن 1402
📆 29 آبان 1402 - ۱۶:۳۵

هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران، بهمن ۱۴۰۲، انجمن رسوب شناسی ایران ، دانشگاه هرمزگان

برگزار کننده همایش: انجمن رسوب شناسی ایران ، دانشگاه هرمزگان


تاريخ برگزاری همایش: 11 و 12 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  1 بهمن 1402
📆 30 مهر 1402 - ۰۸:۴۸

نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه، بهمن ۱۴۰۲، پژوهشکده هرمز دانشگاه هرمزگان

برگزار کننده همایش: پژوهشکده هرمز دانشگاه هرمزگان


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 1402
ارسال اصل مقالات:  10 بهمن 1402
📆 18 اردیبهشت 1402 - ۱۸:۲۷

دومین همایش علمی پژوهشمند، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش علمی پژوهشمند، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه هرمزگان ، اداره آموزش وپرورش فین

برگزار کننده همایش: دانشگاه هرمزگان ، اداره آموزش وپرورش فین


تاريخ برگزاری همایش:  20 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 اردیبهشت 1402
ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 1402
📆 12 آذر 1401 - ۱۲:۴۶

دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه هرمزگان ، آموزش و پرورش میناب

برگزار کننده همایش: دانشگاه هرمزگان ، آموزش و پرورش میناب


تاريخ برگزاری همایش: 20 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات: 5 بهمن 1401
📆 21 آبان 1401 - ۱۴:۲۱

اولین همایش ملی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم­های آبی با تکیه بر اقتصاد دریا پایه، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم­های آبی با تکیه بر اقتصاد دریا پایه، آذر ۱۴۰۱، دانشگاه تهران ، دانشگاه هرمزگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران ، دانشگاه هرمزگان


تاريخ برگزاری همایش: 26 آذر 1401


ارسال اصل مقالات:  20 آذر 1401
📆 19 آبان 1401 - ۱۶:۵۴

نهمین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه هرمزگان - دانشکده علوم انسانی

برگزار کننده همایش: دانشگاه هرمزگان - دانشکده علوم انسانی


تاريخ برگزاری همایش: 18 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات: 5 اسفند 1401
📆 26 مهر 1401 - ۲۲:۲۸

اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی تازه های روانشانسی تکاملی و تربیتی، آذر ۱۴۰۱، دانشگاه هرمزگان - دانشکده علوم انسانی - هسته پژوهشی تحقیقات علوم تربیتی ورفتاری

برگزار کننده همایش: دانشگاه هرمزگان - دانشکده علوم انسانی - هسته پژوهشی تحقیقات علوم تربیتی ورفتاری


تاريخ برگزاری همایش: 29 آذر 1401


ارسال اصل مقالات:  25 آذر 1401
📆 9 مهر 1401 - ۱۲:۰۳