بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه هنر اصفهان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه هنر اصفهان

نخستین همایش ملی دو سالانه مطالعات فرش ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی دو سالانه مطالعات فرش ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده صنايع دستی - گروه فرش

برگزار کننده همایش: دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده صنايع دستی - گروه فرش


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 1403
📆 26 بهمن 1402 - ۱۵:۰۸

اولین دوره همایش ملی دوسالانه خوشنویسی، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین دوره همایش ملی دوسالانه خوشنویسی، آذر ۱۴۰۱، دانشگاه هنر اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه هنر اصفهان


تاريخ برگزاری همایش:  14 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 1402
📆 3 مرداد 1401 - ۱۳:۵۴

همایش ملی خوشنویسی و نگارگری، فروردین ۹۸

فراخوان مقاله همایش ملی خوشنویسی و نگارگری، فروردین ۹۸، دانشگاه هنر اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه هنر اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 فروردین 1398


ارسال اصل مقالات:  17 اسفند 97 و تا تاریخ 17 فروردین 98 مشمول پرداخت 10% هزینه بیشتر 
📆 18 آذر 1397 - ۱۴:۳۳

همایش بین المللی هنر و صناعات، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش بین المللی هنر و صناعات، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه هنر اصفهان ، دانشگاه اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه هنر اصفهان ، دانشگاه اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 22 و 23 اردیبهشت 1395


ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 94
ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 95
📆 27 آذر 1394 - ۲۲:۳۴