بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه ولایت ایرانشهر

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه ولایت ایرانشهر

سومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه ولایت

برگزار کننده همایش: دانشگاه ولایت


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 3 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 1402
📆 20 دی 1402 - ۱۸:۵۷

دومین همایش ملی مکران شناسی با تاکید بر مردم شناسی و فرهنگ بلوچ ها، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی مکران شناسی با تاکید بر مردم شناسی و فرهنگ بلوچ ها، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه ولایت ایرانشهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه ولایت ایرانشهر


تاريخ برگزاری همایش: 24 آبان 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1402
ارسال اصل مقالات:  15 آبان 1402
📆 3 تیر 1402 - ۱۰:۵۹

دومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه ولایت

برگزار کننده همایش: دانشگاه ولایت


تاريخ برگزاری همایش: 3 الی 5 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  28 بهمن 1401
📆 26 آذر 1401 - ۲۲:۱۷

نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار، اسفند ۹۵، دانشگاه ولایت

برگزار کننده همایش: دانشگاه ولایت


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 اسفند 1395


ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 95
ارسال اصل مقالات: 1 دی 95 الی 1 بهمن 95
📆 8 آبان 1395 - ۱۳:۴۶

اولین همایش ادبیات فارسی معاصر، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ادبیات فارسی معاصر، بهمن ۹۵، دانشگاه ولایت ایرانشهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه ولایت ایرانشهر


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 بهمن 1395


ارسال اصل مقالات: 30 آبان 95
📆 5 تیر 1395 - ۲۲:۵۵

همایش ملی خرما؛ تولید ، فرآوری و صنایع وابسته، آذر ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی خرما؛ تولید ، فرآوری و صنایع وابسته، آذر ۹۴، دانشگاه ولایت ایرانشهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه ولایت ایرانشهر


تاريخ برگزاری همایش: 22 و 23 آذر 1394


ارسال اصل مقالات: 1 آبان 94
📆 25 مهر 1394 - ۱۶:۴۲