بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

دومین همایش ملی اقتصاد دفاع، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش ملی اقتصاد دفاع، بهمن ۹۷، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

برگزار کننده همایش: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی


تاريخ برگزاری همایش:  بهمن 1397


ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 97
ارسال اصل مقالات:  30 دی 97
📆 12 مهر 1397 - ۱۲:۲۸