بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه پیام نور ارومیه

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه پیام نور ارومیه

دومین همایش ملی علوم کشاورزی با محوریت تنش های غیرزیستی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی علوم کشاورزی با محوریت تنش های غیرزیستی، دی ۱۴۰۲، دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه


تاريخ برگزاری همایش:  4 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1402
📆 25 مهر 1402 - ۱۵:۱۶

نهمین همایش ملی تخصصی آمار، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی تخصصی آمار، اسفند ۹۴، دانشگاه پيام نور مركز اروميه

برگزار کننده همایش: دانشگاه پيام نور مركز اروميه


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 اسفند 1394


ارسال اصل مقالات:  5 اسفند 94
📆 6 بهمن 1394 - ۱۱:۲۵