بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه پیام نور شیراز

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه پیام نور شیراز

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، تیر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، تیر ۱۴۰۱، دانشگاه پیام نور شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور شیراز


تاريخ برگزاری همایش:  30 تیر 1401


ارسال اصل مقالات:  26 تیر 1401
📆 4 بهمن 1400 - ۱۳:۰۷

نخستین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی مکانیک و سازه، تیر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی مکانیک و سازه، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه پیام نور شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور شیراز


تاريخ برگزاری همایش:  23 تیر 1401


ارسال اصل مقالات:  18 تیر 1401
📆 4 بهمن 1400 - ۱۲:۳۷

نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت، تیر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه پیام نور شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور شیراز


تاريخ برگزاری همایش:  4 تیر 1401


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 1401
📆 26 دی 1400 - ۱۳:۱۸

دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور مرکز شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 26 خرداد 1401


ارسال اصل مقالات:  23 خرداد 1401
📆 26 دی 1400 - ۱۲:۴۹

دهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله دهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور، اسفند ۹۵، دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور مرکز شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 اسفند 1395


ارسال اصل مقالات:  21 اسفند 95
📆 14 بهمن 1395 - ۱۵:۰۳

هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور مرکز شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  23 فروردین 96
📆 15 آبان 1395 - ۱۸:۳۶