بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

اولین همایش ملی اربعین پژوهی

فراخوان مقاله اولین همایش ملی اربعین پژوهی، اسفند ۹۸، بسیج اساتید دانشگاه پیام نور ، دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

برگزار کننده همایش: بسیج اساتید دانشگاه پیام نور ، دانشگاه پیام نور مرکز اهواز


تاريخ برگزاری همایش:   برگزاری همایش به تعويق افتاده است. تاریخ برگزاری متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. 


ارسال اصل مقالات:  3 خرداد 99
📆 30 دی 1398 - ۲۲:۱۳

دوازدهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور، آذر ۹۹

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور، فروردین ۹۹، دانشگاه پیام نور اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور اهواز


تاريخ برگزاری همایش:  29 و 30  آذر 1399


ارسال اصل مقالات:  20 آذر 99
📆 16 آذر 1398 - ۱۳:۰۷