بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

هجدهمین کنفرانس ملی – دانشجویی مهندسی برق ایران، آبان ۹۴

فراخوان مقاله هجدهمین کنفرانس ملی-دانشجویی مهندسی برق ایران، آبان ۹۴، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد ، سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور مرکز مشهد ، سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور


تاريخ برگزاری همایش: 26 الی 28 آبان 1394


ارسال اصل مقالات:  26 مهر 94
📆 20 مرداد 1394 - ۰۰:۲۶

سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی، اسفند ۹۴، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 11 و 12 اسفند 1394


ارسال چکیده مقالات: 17 مهر 94
ارسال اصل مقالات:  13 آذر  94
📆 10 اردیبهشت 1394 - ۱۳:۱۸