بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه پيام نور نجف آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه پيام نور نجف آباد


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:   دور دوم 7 اردیبهشت 96
📆 10 فروردین 1396 - ۲۰:۰۸

دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور، اسفند ۹۴، دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 اسفند 1394


ارسال اصل مقالات:  22 بهمن 94
📆 11 اردیبهشت 1394 - ۱۲:۲۹