بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه پیام نور همدان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه پیام نور همدان

هفتمین همایش ملی مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد با رویکرد حمایت از تولید کالای ایرانی، اسفند ۹۹

فراخوان مقاله هفتمین همایش ملی مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد با رویکرد حمایت از تولید کالای ایرانی، آبان ۹۹، دانشگاه پیام نور همدان

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور همدان


تاريخ برگزاری همایش:  18 اسفند 1399


ارسال اصل مقالات:  15 اسفند 99
📆 17 مرداد 1399 - ۰۰:۵۶

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال، تیر۹۸

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال، اسفند ۹۷، دانشگاه پیام نور همدان ، فدراسیون والیبال

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور همدان ، فدراسیون والیبال


تاريخ برگزاری همایش:  6 تیر 1398


ارسال اصل مقالات:  1 تیر98 
📆 8 دی 1397 - ۱۱:۲۳

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال، آبان ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال، آبان ۹۶، دانشگاه پیام نور استان همدان ، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور استان همدان ، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور


تاريخ برگزاری همایش:  2 آذر 96


ارسال اصل مقالات:  22 آبان 96
📆 3 مهر 1396 - ۱۶:۳۷

دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی دانشگاه پیام نور (مدیریت رویداد سبز)، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی دانشگاه پیام نور (مدیریت رویداد سبز)،شهریور ۹۴، دانشگاه پیام نور مرکز همدان

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور مرکز همدان


تاريخ برگزاری همایش: 19 شهریور 1394


ارسال اصل مقالات: 4 شهریور 94
📆 4 شهریور 1394 - ۱۶:۴۲

اولین همایش بین المللی میر سید علی همدانی، آبان ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی میر سید علی همدانی، مهر ۹۴، دانشگاه پیام نور همدان

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور همدان


تاريخ برگزاری همایش:  21 آبان 1394


ارسال اصل مقالات:  15 شهریور 94
📆 7 اردیبهشت 1394 - ۰۰:۴۱