بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه پیام نور یزد

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه پیام نور یزد

اولین همایش ملی گردشگری: مدیریت فرصت ها و جاذبه ها، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی گردشگری: مدیریت فرصت ها و جاذبه ها، بهمن ۹۵، دانشگاه پیام نور استان یزد

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور استان یزد


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 بهمن 1395


ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 95
📆 4 آذر 1395 - ۱۴:۵۲

همایش ملی مسائل فراروی زنان سرپرست خانوار با رویکرد تحکیم خانواده

فراخوان مقاله همایش ملی مسائل فراروی زنان سرپرست خانوار با رویکرد تحکیم خانواده، دی ۹۴، دانشگاه یزد ، استانداری یزد ، دادگستری یزد ، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد

برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد ، استانداری یزد ، دادگستری یزد ، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد


ارسال چکیده مقالات: 31 شهریور 94
ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 95
📆 9 خرداد 1394 - ۱۱:۴۸