بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه کردستان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه کردستان

بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه کردستان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه کردستان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 1 تا 3 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 تیر 1402
📆 27 اسفند 1401 - ۲۲:۲۹

کنفرانس بین المللی یافته های نوین توت فرنگی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی یافته های نوین توت فرنگی، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه کردستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه کردستان


تاريخ برگزاری همایش:  3 و 4 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 1402
📆 23 اسفند 1401 - ۲۲:۴۴

دومین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه کردستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه کردستان


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 آبان 1401


ارسال اصل مقالات: 1 آبان 1401
📆 11 خرداد 1401 - ۱۳:۱۸

دومین همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان، آبان ۱۴۰۱، گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

برگزار کننده همایش:  گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان


تاريخ برگزاری همایش:  27 و 28 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 17 بهمن 1401
ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 1402
📆 16 فروردین 1401 - ۱۱:۱۰

پانزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پانزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران، اسفند ۱۴۰۰، دانشگاه کردستان ، انجمن یادگیری الکترونیکی

برگزار کننده همایش:  دانشگاه کردستان ، انجمن یادگیری الکترونیکی


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اسفند 1400


ارسال اصل مقالات:  24 دی 1400
📆 13 آذر 1400 - ۰۹:۳۳

دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه، اسفند ۱۴۰۰، دانشگاه کردستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه کردستان


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اسفند 1400


ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 1400
📆 12 تیر 1400 - ۱۷:۴۴

پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه کردستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه کردستان


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 آبان 1400


ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 1400
📆 28 اردیبهشت 1400 - ۱۲:۱۵

اولین کنفرانس بین المللی ارکیدهای دارویی و زینتی، خرداد ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی ارکیدهای دارویی و زینتی، خرداد ۱۴۰۰، دانشگاه کردستان، واحد پژوهشی اصلاح و توسعه گیاهان دارویی، انجمن علوم باغبانی ایران، انجمن گل و گیاهان زینتی ایران، انجمن گیاهان دارویی ایران، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه کردستان، واحد پژوهشی اصلاح و توسعه گیاهان دارویی، انجمن علوم باغبانی ایران، انجمن گل و گیاهان زینتی ایران، انجمن گیاهان دارویی ایران، دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 خرداد 1400


ارسال اصل مقالات:  9 خرداد 1400
📆 26 فروردین 1400 - ۱۲:۰۰

دهمین همایش منطقه ای سامانه های سطوح آبگیر باران، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دهمین همایش منطقه ای سامانه های سطوح آبگیر باران، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه کردستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه کردستان


تاريخ برگزاری همایش:  3 و 4 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  30 آبان 1400
📆 11 فروردین 1400 - ۱۴:۴۳

همایش ملی مدیریت کسب و کار در شرایط بحران و عدم اطمینان، تیر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله همایش ملی مدیریت کسب و کار در شرایط بحران و عدم اطمینان، تیر ۱۴۰۰، دانشگاه کردستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه کردستان


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 تیر 1400


ارسال اصل مقالات:  25 خرداد 1400
📆 8 فروردین 1400 - ۱۰:۴۹