بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران، بهمن ۹۷، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 10 بهمن 1397


ارسال اصل مقالات:  25 دی 97
📆 30 آبان 1397 - ۱۴:۲۴

سومین همایش ملی گاومیش ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی گاومیش ایران، بهمن ۹۵، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 27 بهمن 1395


ارسال اصل مقالات:  5 بهمن 95
📆 19 آبان 1395 - ۲۳:۵۷

اولین همایش محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، آذر ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، آبان ۹۵، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان


تاريخ برگزاری همایش:  4 آذر 1395


ارسال اصل مقالات:  20 آبان 95
📆 17 شهریور 1395 - ۱۹:۴۵