بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه گیلان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه گیلان

همایش ملی سالخوردگی جمعیت ایران: ابعاد، زمینه‌ها، پیامدها و سیاست‌ها، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی سالخوردگی جمعیت ایران: ابعاد، زمینه‌ها، پیامدها و سیاست‌ها، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه گیلان ، انجمن جمعیت شناسی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان ، انجمن جمعیت شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 10 آبان 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 خرداد 1402
ارسال اصل مقالات:  25 مهر 1402
📆 24 فروردین 1402 - ۱۰:۳۰

همایش ملی چشم انداز هویت در ایران عصر جدید: چالش ها و راهبردها، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چشم انداز هویت در ایران عصر جدید: چالش ها و راهبردها، تیر ۱۴۰۲، دانشگاه گیلان

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان


تاريخ برگزاری همایش:  8 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 شهریور 1402
ارسال اصل مقالات:  30 مهر 1402
📆 22 فروردین 1402 - ۱۱:۱۵

پنجمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه گیلان

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان


تاريخ برگزاری همایش:  16 و 17 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1402
📆 20 فروردین 1402 - ۱۲:۰۲

نقش آل بویه در فرهنگ و تاریخ ایران و جهان اسلام، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله نقش آل بویه در فرهنگ و تاریخ ایران و جهان اسلام، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه گیلان

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان


تاريخ برگزاری همایش: 3 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 1401
📆 4 بهمن 1401 - ۱۸:۳۰

همایش ملی زن و هویت ایرانی اسلامی، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی زن و هویت ایرانی اسلامی، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه گیلان

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان


تاريخ برگزاری همایش: 20 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 31 فروردین 1402
ارسال اصل مقالات:  5 اردیبهشت 1402
📆 24 آذر 1401 - ۱۳:۲۴

دومین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه گیلان

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان


تاريخ برگزاری همایش: 10 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 1401
ارسال اصل مقالات: 30 دی 1401
📆 4 مهر 1401 - ۱۸:۵۳

همایش ملی تبارشناسی شخصیت میرزاکوچک و نهضت جنگل، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش ملی تبارشناسی شخصیت میرزاکوچک و نهضت جنگل، آذر ۱۴۰۱، دانشگاه گیلان

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان


تاريخ برگزاری همایش: 9 آذر 1401


ارسال اصل مقالات: 20 آبان 1401
📆 22 شهریور 1401 - ۱۰:۴۲

دومین کنفرانس بین المللی بهینه‌سازی سیستم‌های تولیدی و خدماتی، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی سیستم‌های تولیدی و خدماتی، آبان ۱۴۰۱، گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان

برگزار کننده همایش: گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 آبان 1401


ارسال اصل مقالات:  30 مهر 1401
📆 12 اردیبهشت 1401 - ۱۳:۰۶

هفدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوشیمی فیزیک ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوشیمی فیزیک ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه گیلان

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 شهریور 1401


ارسال چکیده مقالات: 21 مرداد 1401
📆 25 فروردین 1401 - ۱۰:۳۹

نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله خصوصی: نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه گیلان ، انجمن رمز ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان ، انجمن رمز ایران


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  7 تیر 1401
📆 17 فروردین 1401 - ۱۲:۱۲