بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دی 1400

همایش ها و کنفرانس های دی 1400

دهمین کنفرانس ملی خلأ ایران، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس ملی خلأ ایران، آذر ۹۸، دانشگاه تبریز ، انجمن خلـأ ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تبریز ، انجمن خلـأ ایران


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 دی 1400


ارسال اصل مقالات:  14 دی 1400
📆 11 آذر 1400 - ۱۲:۳۸

هفتمین همایش مالی اسلامی، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله هفتمین همایش مالی اسلامی، دی ۱۴۰۰، انجمن مالی اسلامی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن مالی اسلامی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 27 دی 1400


ارسال چکیده مقالات: 10 آذر 1400
ارسال اصل مقالات:  20 آذر 1400
📆 6 آبان 1400 - ۱۰:۴۰

دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دی ۱۴۰۰، دانشگاه رازی ، انجمن مهندسی شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی ، انجمن مهندسی شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 دی 1400


ارسال اصل مقالات:  27 آذر 1400
📆 1 آبان 1400 - ۱۰:۲۴

نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی، دی ۱۴۰۰، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 29 دی تا 1 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 1400
📆 26 مهر 1400 - ۱۰:۴۱

نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد، دی ۱۴۰۰، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق ، کمیته ملی سیرد ایران

برگزار کننده همایش: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق ، کمیته ملی سیرد ایران


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 دی 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 1400
ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1400
📆 25 مهر 1400 - ۰۹:۵۸

دومین کنفرانس ملی کودکان استثنایی (کودکان با نیازهای ویژه) از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی کودکان استثنایی (کودکان با نیازهای ویژه) از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز


تاريخ برگزاری همایش:  13 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  18 دی 1400
📆 7 مهر 1400 - ۱۱:۵۰

اولین همایش ملی باتری لیتیومی، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی باتری لیتیومی، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه علم و صنعت ایران - قطب باتری لیتیومی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و صنعت ایران - قطب باتری لیتیومی


تاريخ برگزاری همایش:  1 و 2 دی 1400


ارسال اصل مقالات:  30 آبان 1400
📆 30 شهریور 1400 - ۰۹:۱۲

بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک ایران، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک ایران، دی ۱۴۰۰، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 22 و 23 دی 1400


ارسال اصل مقالات:  21 آذر 1400
📆 18 شهریور 1400 - ۱۲:۲۸

اولین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش:  22 و 23 دی 1400


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1400
📆 13 شهریور 1400 - ۱۰:۰۹

چهارمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم، دی ۱۴۰۰، دانشگاه گیلان

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 دی 1400


ارسال اصل مقالات:  5 آذر 1400
📆 10 شهریور 1400 - ۱۲:۳۱