بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دی 1402

همایش ها و کنفرانس های دی 1402

چهارمین رویداد بین المللی و اولین همایش ملی مقاومت و جهان آینده، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین رویداد بین المللی و اولین همایش ملی مقاومت و جهان آینده، دی ۱۴۰۲، دانشگاه بین‌المللی امام‌ خمینی (ره) قزوین

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین‌المللی امام‌ خمینی (ره) قزوین


تاريخ برگزاری همایش: 6 دی 1402


ارسال چکیده مقالات: 5 آذر 1402
ارسال اصل مقالات: 20 آذر 1402
📆 29 آبان 1402 - ۲۱:۳۹

پنجمین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران، دی ۱۴۰۲، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ، انجمن انفورماتیک ایران

برگزار کننده همایش: پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ، انجمن انفورماتیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  30 آبان 1402
📆 16 مهر 1402 - ۲۱:۱۷

چهاردهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، دی ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 7 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  10 آبان 1402
📆 12 مهر 1402 - ۰۹:۵۲

یازدهمین کنفرانس منطقه ای سیرد، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد، دی ۱۴۰۲، کمیته ملی سیرد ایران

برگزار کننده همایش: کمیته ملی سیرد ایران


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 دی 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 1402
ارسال اصل مقالات: 10 دی 1402
📆 9 مهر 1402 - ۱۳:۰۴

هجدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت(IPAPS 2024)، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هجدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت(IPAPS 2024)، دی ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  26 آذر 1402
📆 30 شهریور 1402 - ۱۸:۳۴

اولین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته‌ای در ادبیات و هنرهای کاربردی، موسیقی، نمایش و سینما، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته‌ای در ادبیات و هنرهای کاربردی، موسیقی، نمایش و سینما، دی ۱۴۰۲، موسسه فرهنگی دلنوازان نغمه چکاوک با همکاری فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی (واحد علوم و تحقیقات)، دانشکده هنر و معماری واحد تهران جنوب و رسانه برخط نقد هنری

برگزار کننده همایش: موسسه فرهنگی دلنوازان نغمه چکاوک با همکاری فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی (واحد علوم و تحقیقات)، دانشکده هنر و معماری واحد تهران جنوب و رسانه برخط نقد هنری


تاريخ برگزاری همایش:  20 اسفند 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 اسفند 1402
ارسال اصل مقالات:  15 اسفند 1402
📆 28 شهریور 1402 - ۱۶:۵۵

سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با تاکید بر مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با تاکید بر مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی، دی ۱۴۰۲، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، کمیسیون ملی یونسکو ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، کمیسیون ملی یونسکو ایران


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  27 Hbv 1402
📆 26 شهریور 1402 - ۱۴:۳۴

کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری، آذر ۱۴۰۲، موسسه آموزش عالی نقش جهان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی نقش جهان


تاريخ برگزاری همایش:  18 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  5 دی 1402
📆 18 شهریور 1402 - ۱۹:۳۴

سومین همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه، آبان ۱۴۰۲، موسسه تحقیقات پنبه ایران

برگزار کننده همایش: موسسه تحقیقات پنبه ایران


تاريخ برگزاری همایش:  3 و 4 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  27 آذر 1402
📆 2 شهریور 1402 - ۱۳:۵۷

چهارمین همایش ملی کم‌آبیاری و استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک “با رویکرد استفاده از فناوری‌های نوین”، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی کم‌آبیاری و استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک "با رویکرد استفاده از فناوری‌های نوین"، دی ۱۴۰۲، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

برگزار کننده همایش: دانشگاه بوعلی‌سینا همدان


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  30 آبان 1402
📆 21 مرداد 1402 - ۱۶:۴۰