بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دی 96

همایش ها و کنفرانس های دی 96

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …) کشور ایران در پسا برجام، دی ۹۶

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...) کشور ایران در پسا برجام، دی ۹۶، دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی

برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی


تاريخ برگزاری همایش: 1 دی 1396


ارسال اصل مقالات:  20 آذر 96
📆 22 آبان 1396 - ۱۲:۴۵

سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی، دی ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی، دی ۹۶، دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی

برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی


تاريخ برگزاری همایش: 1 دی 1396


ارسال اصل مقالات:  20 آذر 96
📆 20 آبان 1396 - ۰۹:۰۲

دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت، دی ۹۶

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت، دی ۹۶، دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فناوری مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 دی 1396


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 96
📆 17 مهر 1396 - ۱۱:۳۳

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، دی ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، دی ۹۶، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 27 دی 1396


ارسال اصل مقالات:  8 دی 96
📆 15 مهر 1396 - ۱۳:۳۲

کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دی ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دی ۹۶، دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 7 دی 1396


ارسال اصل مقالات:  25 آبان 96
📆 15 مهر 1396 - ۰۰:۱۱

دهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری، دی ۹۶

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری، دی ۹۶، دانشگاه یزد

برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 28 دی 1396


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 96
📆 25 مرداد 1396 - ۱۹:۴۴

پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دی ۹۶

فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دی ۹۶، دبیرخانه دائمی کنگره با اخذ مجوز کنگره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمایه ISC

برگزار کننده همایش: دبیرخانه دائمی کنگره با اخذ مجوز کنگره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمایه ISC


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 7 دی 1396


ارسال اصل مقالات:  27 آذر  96
📆 7 تیر 1396 - ۱۷:۵۲

هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران، دی ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران، دی ۹۶، انجمن بیوانفورماتیک ایران ، دانشگاه تربیت مدرس

برگزار کننده همایش: انجمن بیوانفورماتیک ایران ، دانشگاه تربیت مدرس


تاريخ برگزاری همایش: 13 الی 15 دی 1396


ارسال اصل مقالات:  20 آذر 96
📆 15 خرداد 1396 - ۱۸:۰۴