بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های زنان و زایمان

همایش ها و کنفرانس های زنان و زایمان

نخستین کنگره بین المللی جمعیت پایدار، آینده مطمئن و دومین جشنواره هنر در مامایی، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین کنگره بین المللی جمعیت پایدار، آینده مطمئن و دومین جشنواره هنر در مامایی، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی


تاريخ برگزاری همایش: 24 و 25 آبان 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 مهر 1402
📆 14 مرداد 1402 - ۱۸:۴۵

دوازدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 آبان 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 مهر 1402
📆 14 تیر 1402 - ۱۵:۴۰

دهمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثـل و پنجمـین کنگره بین المللی ژنتیک، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دهمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثـل و پنجمـین کنگره بین المللی ژنتیک، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - پژوهشـکده علـوم تولیـد مثـل یـزد

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - پژوهشـکده علـوم تولیـد مثـل یـزد


تاريخ برگزاری همایش: 29 الی 31 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 1401
📆 5 بهمن 1401 - ۱۱:۰۲

دهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 آذر 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 1400
📆 9 مرداد 1400 - ۱۲:۳۰

نهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان، آذر ۹۹

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان، آذر ۹۹، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 آذر 1399


ارسال چکیده مقالات: 9 آبان 99
📆 21 شهریور 1399 - ۱۲:۲۹

هشتمین همایش راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت سرطان، آبان ۹۸

فراخوان مقاله هشتمین همایش راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت سرطان، آبان ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 30 آبان و 1 آذر 1398


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 98
📆 4 شهریور 1398 - ۱۸:۳۵

کنگره سراسری سلامت باروری ـ جنسی و مشاوره در مامائی ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۸

فراخوان مقاله کنگره سراسری سلامت باروری ـ جنسی و مشاوره در مامائی ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی


تاريخ برگزاری همایش: 22 و 23 آبان 1398


ارسال چکیده مقالات: 5 مرداد 98
📆 29 تیر 1398 - ۱۳:۳۵

هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان، آذر ۹۸

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان، آذر ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 آذر 1398


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 98
📆 10 تیر 1398 - ۱۲:۳۳

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، مهر ۹۸

فراخوان مقاله پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، مهر ۹۸، انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 16 الی 19 مهر 1398


ارسال چکیده مقالات: 15 تیر 98
📆 8 تیر 1398 - ۱۱:۱۹

هفتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان، آبان ۹۷

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان، آبان ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 30 آبان الی 2 آذر 1397


ارسال چکیده مقالات: 13 مهر 97
📆 24 تیر 1397 - ۱۴:۰۶