بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های سمینار بین المللی

همایش ها و کنفرانس های سمینار بین المللی

سیزدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان و پنجمین سمینار بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سیزدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان و پنجمین سمینار بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 آبان 1403


ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 1403
📆 3 خرداد 1403 - ۱۱:۱۷

یازدهمین سمینار بین المللی شیمی و محیط زیست، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله یازدهمین سمینار بین المللی شیمی و محیط زیست، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 6 لغایت 8 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات:  15 تیر 1403
📆 12 اردیبهشت 1403 - ۱۱:۵۶

شانزدهمین سمینار بین­ المللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST 2024)، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله شانزدهمین سمینار بین­ المللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST 2024)، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی سهند


تاريخ برگزاری همایش: 17 الی 19 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 10 تیر 1403
📆 20 فروردین 1403 - ۱۶:۳۰

دوازدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 آبان 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 مهر 1402
📆 14 تیر 1402 - ۱۵:۴۰

پانزدهمین سمینار بین­ المللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST 2022)، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پانزدهمین سمینار بین­ المللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST 2022)، آبان ۱۴۰۱، انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزار کننده همایش: انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 17 الی 19 آبان 1401


ارسال چکیده مقالات: 25 مرداد 1401
📆 4 تیر 1401 - ۱۳:۲۷

دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان آب و برق خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان آب و برق خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 4 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  10 دی 1400
📆 28 شهریور 1400 - ۱۴:۲۶

چهاردهمین سمینار بین­ المللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST 2020)، آبان ۹۹

فراخوان مقاله چهاردهمین سمینار بین­ المللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST 2020)، آبان ۹۹، انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران ، دانشگاه تربیت مدرس

برگزار کننده همایش: انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران ، دانشگاه تربیت مدرس


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 آبان 1399


ارسال چکیده مقالات: 30 شهریور 99
📆 12 اسفند 1398 - ۱۱:۱۹

دهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله دهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو، بهمن ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 بهمن 1398


ارسال چکیده مقالات: 20 آذر 98
📆 17 مرداد 1398 - ۱۰:۴۱

یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ۹۷، دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 9 الی 11 بهمن 1397


ارسال اصل مقالات:  24 آذر 97
📆 5 آذر 1397 - ۱۵:۳۱

نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو، بهمن ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 بهمن 1397


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 97
📆 19 شهریور 1397 - ۱۲:۴۵