بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های شهریور 1400

همایش ها و کنفرانس های شهریور 1400

کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی، شهریور ۱۴۰۰، پژوهشکده امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

برگزار کننده همایش: پژوهشکده امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک


تاريخ برگزاری همایش:  24 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  22 بهمن 1400
📆 1 دی 1400 - ۱۳:۵۱

همایش ملی نوآوری و فناوری های نوین و کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله همایش ملی نوآوری و فناوری های نوین و کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 14 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  5 شهریور 1400
📆 18 مرداد 1400 - ۱۲:۰۰

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی


تاريخ برگزاری همایش: 10 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  26 مرداد 1400
📆 13 مرداد 1400 - ۱۲:۴۸

چهارمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ۱۴۰۰، معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان و جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

برگزار کننده همایش: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان و جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 30 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  13 شهریور 1400
📆 12 مرداد 1400 - ۱۱:۵۵

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه گلستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه گلستان


تاريخ برگزاری همایش: 18 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  11 شهریور 1400
📆 11 مرداد 1400 - ۱۱:۰۷

همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری، شهریور ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی فیض الاسلام با همکاری انجمن مشاوره ایران و انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی فیض الاسلام با همکاری انجمن مشاوره ایران و انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران


تاريخ برگزاری همایش: 31 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  16 شهریور 1400
📆 4 مرداد 1400 - ۱۳:۳۰

اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه هرمزگان ، آموزش و پرورش میناب

برگزار کننده همایش: دانشگاه هرمزگان ، آموزش و پرورش میناب


تاريخ برگزاری همایش: 25 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات: 20 شهریور 1400
📆 2 مرداد 1400 - ۱۲:۰۸

دومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات چین، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات چین، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 شهریور 1400


ارسال چکیده مقالات: 20 مرداد 1400
📆 10 تیر 1400 - ۱۷:۲۰

چهاردهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله چهاردهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران، شهریور ۱۴۰۰، انجمن شیمی ایران ، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: انجمن شیمی ایران ، دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  31 تیر 1400
📆 30 خرداد 1400 - ۰۹:۵۸

نهمین همایش علوم علف های هرز ایران، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نهمین همایش علوم علف های هرز ایران، شهریور ۱۴۰۰، انجمن علوم علف های هرز ایران ، معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

برگزار کننده همایش: انجمن علوم علف های هرز ایران ، معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات: 31 خرداد 1400
📆 25 خرداد 1400 - ۱۲:۵۵