بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های شهریور 1401

همایش ها و کنفرانس های شهریور 1401

بیست و چهارمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله بیست و چهارمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی، شهریور ۱۴۰۱، سازمان مدیریت صنعتی

برگزار کننده همایش: سازمان مدیریت صنعتی


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 شهریور 1401


📆 22 مرداد 1401 - ۱۲:۰۰

چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه شهرکرد - دانشکده کشاورزی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهرکرد - دانشکده کشاورزی


تاريخ برگزاری همایش: 22 و 23 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  15 شهریور 1401
📆 4 مرداد 1401 - ۱۱:۵۷

دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند، شهریور ۱۴۰۱، هسته پژوهشی بازیافت و مدیریت کاربرد پسماند مواد لیگنوسلولزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ، پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: هسته پژوهشی بازیافت و مدیریت کاربرد پسماند مواد لیگنوسلولزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ، پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش:  21 و 22 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  18 شهریور 1401
📆 18 تیر 1401 - ۱۳:۵۲

دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار، شهریور ۱۴۰۱، گروه مهندسی عمران دانشگاه گلستان

برگزار کننده همایش: گروه مهندسی عمران دانشگاه گلستان


تاريخ برگزاری همایش: 17 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات: 2 شهریور 1401
📆 13 تیر 1401 - ۱۰:۴۵

چهارمین دوره همایش ملی توسعه پایدار فضایی در نواحی ساحلی ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین دوره همایش ملی توسعه پایدار فضایی در نواحی ساحلی ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی


تاريخ برگزاری همایش: 9 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1401
📆 11 تیر 1401 - ۱۰:۲۱

نهمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله نهمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه تبريز - دانشكده كشاورزی - گروه ترويج و توسعه روستايی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تبريز - دانشكده كشاورزی - گروه ترويج و توسعه روستايی


تاريخ برگزاری همایش: 15 الی 17 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  4 شهریور 1401
📆 11 تیر 1401 - ۰۸:۰۹

پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ۱۴۰۱، معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان

برگزار کننده همایش: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 30 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 1401
📆 8 تیر 1401 - ۱۷:۱۵

اولین همایش ملی تولید محتوای الکترونیکی برای علوم و ریاضی در دوره دبستان و پیش از دبستان، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی تولید محتوای الکترونیکی برای علوم و ریاضی در دوره دبستان و پیش از دبستان، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 10 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  10 مرداد 1401
📆 6 تیر 1401 - ۲۰:۰۳

هفتمین کنفرانس زئولیت ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس زئولیت ایران، شهریور ۱۴۰۱، انجمن شیمی ایران ، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن شیمی ایران ، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 شهریور 1401


ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 1401
📆 30 خرداد 1401 - ۱۷:۴۴

اولین همایش ملی علوم گوهر سنگ ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم گوهر سنگ ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 شهریور 1401


ارسال چکیده مقالات: 25 مرداد 1401
📆 25 خرداد 1401 - ۰۹:۴۰