بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های شهریور 1402

همایش ها و کنفرانس های شهریور 1402

ششمین کنگره ملی تاریخ‌دانان ایران (تاریخ صنعت و صنعتگران ایرانی از صنایع دستی دیروز تا کارخانه های امروز)، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ششمین کنگره ملی تاریخ‌دانان ایران (تاریخ صنعت و صنعتگران ایرانی از صنایع دستی دیروز تا کارخانه های امروز)، شهریور ۱۴۰۲، انجمن ایرانی تاریخ

برگزار کننده همایش: انجمن ایرانی تاریخ


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات: 25 مرداد 1402
📆 18 مرداد 1402 - ۲۱:۵۶

سی و یکمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سی و یکمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه تبریز

برگزار کننده همایش: دانشگاه تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 1402
📆 8 مرداد 1402 - ۰۷:۵۱

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه الزهرا (س) ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه الزهرا (س) ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 شهریور 1402
📆 27 تیر 1402 - ۱۹:۴۳

بیست و ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیست و ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه ارومیه ، انجمن زمین شناسی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه ارومیه ، انجمن زمین شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات: 21 مرداد 1402
📆 27 تیر 1402 - ۱۲:۳۹

پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۱۴۰، انجمن زمين شناسی اقتصادی ايران ، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: انجمن زمين شناسی اقتصادی ايران ، دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  25 مرداد 1402
📆 24 تیر 1402 - ۱۱:۱۱

دومین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 1402
📆 20 تیر 1402 - ۱۴:۰۳

بیست و چهارمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل و نوزدهمین کنگره فناوری سلول های بنیادی، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیست و چهارمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل و نوزدهمین کنگره فناوری سلول های بنیادی، شهریور ۱۴۰۲، پژوهشگاه رویان

برگزار کننده همایش: پژوهشگاه رویان


تاريخ برگزاری همایش: 8 الی 10 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 خرداد 1402
📆 12 تیر 1402 - ۰۹:۵۹

شانزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله شانزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 29 الی 31 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 شهریور 1402
📆 30 خرداد 1402 - ۱۱:۱۷

دومین همایش دوسالانه فیزیک هسته‌ای، ساختار و واکنش‌ها، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش دوسالانه فیزیک هسته‌ای، ساختار و واکنش‌ها، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه گلستان ، انجمن هسته ای ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه گلستان ، انجمن هسته ای ایران


تاريخ برگزاری همایش: 30 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  30 مرداد 1402
📆 18 خرداد 1402 - ۱۹:۳۳

سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه گلستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه گلستان


تاريخ برگزاری همایش: 20 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  12 شهریور 1402
📆 11 خرداد 1402 - ۰۸:۴۴