بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های شهریور 1402 (برگه 2)

همایش ها و کنفرانس های شهریور 1402

هشتمین کنفرانس زئولیت ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس زئولیت ایران، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 7 تیر 1402
📆 19 اردیبهشت 1402 - ۱۵:۴۸

پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 3 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  10 تیر 1402
📆 5 فروردین 1402 - ۱۸:۱۲

بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه کردستان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه کردستان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 1 تا 3 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 تیر 1402
📆 27 اسفند 1401 - ۲۲:۲۹

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­‌ها (ICISE 2023)، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­‌ها (ICISE 2023)، شهریور ۱۴۰۲، گروه مهندسی صنايع دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: گروه مهندسی صنايع دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  6 مرداد 1402
📆 21 اسفند 1401 - ۱۴:۱۹

پنجمین کنگره قارچ شناسی ایران “قارچ ها برای زندگی بهتر و سیاره امن”، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین کنگره قارچ شناسی ایران "قارچ ها برای زندگی بهتر و سیاره امن"، شهریور ۱۴۰۲، انجمن قارچ شناسی ایران ، دانشگاه تبریز

برگزار کننده همایش: انجمن قارچ شناسی ایران ، دانشگاه تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 4 تا 6 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 16 خرداد 1402
📆 9 اسفند 1401 - ۰۹:۲۴

دهمین همایش علوم علف های هرز ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دهمین همایش علوم علف های هرز ایران، شهریور ۱۴۰۲، انجمن علوم علف های هرز ایران ، دانشگاه بوعلی سینا همدان - دانشکده کشاورزی

برگزار کننده همایش: انجمن علوم علف های هرز ایران ، دانشگاه بوعلی سینا همدان - دانشکده کشاورزی


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 7 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  15 خرداد 1402
📆 7 اسفند 1401 - ۰۹:۳۹

چهارمین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 29 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 1402
📆 6 اسفند 1401 - ۰۹:۵۴

کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۲، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۲، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه اصفهان ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه اصفهان ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 6 الی 9 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 1402
📆 12 بهمن 1401 - ۰۹:۴۲

پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه تهران ، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران ، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران


تاريخ برگزاری همایش: 29 الی 31 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  20 مرداد 1402
📆 26 دی 1401 - ۲۱:۰۸

همایش ملی پیشرفت ها و چشم اندازهای آینده در آبزی پروری و شیلات، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی پیشرفت ها و چشم اندازهای آینده در آبزی پروری و شیلات، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات: 15 تیر 1402
📆 12 دی 1401 - ۱۰:۰۱