بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های شهریور 1402 (برگه 3)

همایش ها و کنفرانس های شهریور 1402

چهاردهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهاردهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ، انجمن آمار ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ، انجمن آمار ایران


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  30 خرداد 1402
📆 11 دی 1401 - ۱۲:۵۳

بیستمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در امنیت اطلاعات و رمزشناسی، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیستمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در امنیت اطلاعات و رمزشناسی، شهریور ۱۴۰۲، انجمن رمز ایران

برگزار کننده همایش: انجمن رمز ایران


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  28 خرداد 1402
📆 28 آذر 1401 - ۲۰:۲۰

سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، انجمن علوم باغبانی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، انجمن علوم باغبانی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 30 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  15 تیر 1402
📆 27 اردیبهشت 1401 - ۱۳:۰۰