بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های شهریور 1403

همایش ها و کنفرانس های شهریور 1403

بیست و چهارمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۱، انجمن آترواسکلروز ایران

برگزار کننده همایش: انجمن آترواسکلروز ایران


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 30 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 20 مرداد 1403
📆 10 تیر 1403 - ۱۱:۰۸

دهمین همایش بین المللی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دهمین همایش بین المللی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران، شهریور ۱۴۰۳، گروه علوم زمین دانشگاه تبریز ، انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری

برگزار کننده همایش: گروه علوم زمین دانشگاه تبریز ، انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 10 مرداد 1403
ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
📆 9 تیر 1403 - ۱۲:۱۷

ششمین کنگره ملی زغالسنگ ایران، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله ششمین کنگره ملی زغالسنگ ایران، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 1403
📆 9 تیر 1403 - ۱۱:۳۳

اولین کنفرانس ملی راهبردهای مهندسی و مدیریتی در سامانه های آبی، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی راهبردهای مهندسی و مدیریتی در سامانه های آبی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)


تاريخ برگزاری همایش: 24 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 4 شهریور 1403
📆 27 خرداد 1403 - ۱۲:۰۷

هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  27 و 28 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 23 تیر 1403
📆 24 خرداد 1403 - ۱۰:۵۸

دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
📆 22 خرداد 1403 - ۱۲:۰۸

پنجمین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات:  30 خرداد 1403
📆 10 خرداد 1403 - ۱۲:۱۸

دومین همایش ملی پژوهش های نوین روانشناسی، ورزش و مدیریت، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پژوهش های نوین روانشناسی، ورزش و مدیریت، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه المهدی (عج) مهر اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه المهدی (عج) مهر اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 18 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 3 شهریور 1403
📆 6 خرداد 1403 - ۱۰:۰۲

سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران، شهریور ۱۴۰۳، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران ، موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

برگزار کننده همایش: انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران ، موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات:  31 تیر 1403
📆 25 اردیبهشت 1403 - ۱۲:۵۷

بیست و پنجمین کنگره ملی و یازدهمین کنگره بین المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و پنجمین کنگره ملی و یازدهمین کنگره بین المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی


تاريخ برگزاری همایش: 15 تا 17 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 1403
📆 25 اردیبهشت 1403 - ۱۰:۵۴