بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های شهریور 95 (برگه 2)

همایش ها و کنفرانس های شهریور 95

هفتمین کنگره علوم دامی ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله هفتمین کنگره علوم دامی ایران، شهریور ۹۵، انجمن علوم دامی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علوم دامی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 95
📆 1 تیر 1395 - ۰۰:۴۶

سومین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران، شهریور ۹۵، دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید بهشتی


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 29 شهریور 1395


ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 95
📆 29 خرداد 1395 - ۲۳:۵۸

هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی کاشان


تاريخ برگزاری همایش: 16 الی 19 شهریور 1395


ارسال چکیده مقالات: 15 تیر 95
📆 28 خرداد 1395 - ۱۴:۳۵

سومین کنگره ملی زغالسنگ ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنگره ملی زغالسنگ ایران، شهریور ۹۵، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  8 مرداد 95
📆 27 خرداد 1395 - ۰۰:۳۷

چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی، شهریور ۹۵، دانشگاه بوعلی سینا ، انجمن مطالعات برنامه درسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه بوعلی سینا ، انجمن مطالعات برنامه درسی


تاريخ برگزاری همایش: 11 و 12 شهریور 1395


ارسال چکیده مقالات: 20 خرداد 95
ارسال اصل مقالات: 15 تیر 95
📆 20 خرداد 1395 - ۱۳:۲۵

چهارمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، شهریور ۹۵، پژوهشگاه نیرو ، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

برگزار کننده همایش: پژوهشگاه نیرو ، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  15 تیر 95
📆 20 خرداد 1395 - ۱۲:۰۲

اولین کنفرانس بین المللی کاربرد فناوری های نوین، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی کاربرد فناوری های نوین، شهریور ۹۵، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش: 24 و 25 شهریور 1395


ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 95
ارسال اصل مقالات: 24 تیر 95 الی 24 مرداد 95
📆 13 خرداد 1395 - ۱۹:۲۸

همایش ملی مهندسی برق مجلسی و همایش ملی کاربردهای صنعتی فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر، مرداد ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی مهندسی برق مجلسی و همایش ملی کاربردهای صنعتی فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر، مرداد ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی


تاريخ برگزاری همایش: 31  مرداد الی 2 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  15 تیر 95
📆 13 خرداد 1395 - ۱۹:۰۳

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، شهریور ۹۵


برگزار کننده همایش: دانشگاه تربت حیدریه


تاريخ برگزاری همایش: 4 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  20 مرداد 95
📆 13 خرداد 1395 - ۱۱:۴۳

سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی، شهریور ۹۵، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  5 شهریور 95
📆 8 خرداد 1395 - ۱۳:۲۷