بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های شهریور 95 (برگه 3)

همایش ها و کنفرانس های شهریور 95

همایش ملی جایگاه و نقش مادر، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی جایگاه و نقش مادر، شهریور ۹۵، دانشگاه شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 شهریور 1395


ارسال چکیده مقالات: 18 تیر 95
ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 95
📆 31 اردیبهشت 1395 - ۱۲:۴۴

بیست‌ و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله بیست‌ و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران، شهریور ۹۵، دانشگاه تهران ، انجمن‌ های گیاه پزشکی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران ، انجمن‌ های گیاه پزشکی


تاريخ برگزاری همایش: 6 الی 9 شهریور 1395


ارسال چکیده مقالات: 15 خرداد 95
📆 31 اردیبهشت 1395 - ۱۲:۱۲

همایش ملی انگور و فرآورده های جانبی، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی انگور و فرآورده های جانبی، شهریور ۹۵، سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

برگزار کننده همایش: سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی


تاريخ برگزاری همایش:   تاریخ برگزاری همایش متعاقباً اعلام می‌گردد.  


ارسال اصل مقالات:  10 مرداد 95
📆 28 اردیبهشت 1395 - ۰۰:۲۳

اولین همایش ملی زئونوزیز با محوریت تب مالت، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی زئونوزیز با محوریت تب مالت، تیر ۹۵، دانشکده علوم پزشکی مراغه

برگزار کننده همایش: دانشکده علوم پزشکی مراغه


تاريخ برگزاری همایش:  18 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  20 مرداد 95
📆 25 اردیبهشت 1395 - ۱۴:۲۰

دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشینهای کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشینهای کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران، شهریور ۹۵، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  5 مرداد 95
📆 23 اردیبهشت 1395 - ۱۵:۱۰

دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، شهریور ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 24 الی 26 شهریور 1395


ارسال چکیده مقالات: 20 تیر 95
📆 19 اردیبهشت 1395 - ۱۴:۰۴

هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی تهران


تاريخ برگزاری همایش: 2 الی 4 شهریور 1395


ارسال چکیده مقالات: 30 تیر 95
📆 18 اردیبهشت 1395 - ۱۷:۵۸

هفدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و دوازدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله هفدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و دوازدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان، شهریور ۹۵، پژوهشگاه رویان

برگزار کننده همایش: پژوهشگاه رویان


تاريخ برگزاری همایش: 10 الی 12 شهریور 1395


ارسال چکیده مقالات: 10 خرداد 95
📆 7 اردیبهشت 1395 - ۱۴:۰۰

همایش ملی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات گیاهی، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات گیاهی، شهریور ۹۵، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


تاريخ برگزاری همایش: 18 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 95
📆 7 اردیبهشت 1395 - ۱۱:۵۳

نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم‌انداز آن در افق ۱۴۰۴، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم‌انداز آن در افق ۱۴۰۴، شهریور ۹۵، دانشگاه یزد

برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  29 مرداد 95
📆 31 فروردین 1395 - ۱۹:۰۹