بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های شهریور 95 (برگه 4)

همایش ها و کنفرانس های شهریور 95

هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۹۵، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  19 تیر 95
📆 31 فروردین 1395 - ۱۸:۳۶

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، شهریور ۹۵، انشگاه بوعلی سینا ، انجمن فناوری اطلاعات ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه بوعلی سینا ، انجمن فناوری اطلاعات ایران


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  12 تیر 95
📆 31 فروردین 1395 - ۱۰:۲۰

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، شهریور ۹۵، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، شرکت ملی صنایع مس ایران و سازمان حفاظت محیط زیست

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، شرکت ملی صنایع مس ایران و سازمان حفاظت محیط زیست


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  31 تیر 95
📆 31 فروردین 1395 - ۰۹:۵۹

چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۹۵، دانشگاه خوارزمی ، انجمن ریاضی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، انجمن ریاضی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 7 الی 10 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  10 تیر 95
📆 29 فروردین 1395 - ۰۰:۰۸

اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز، شهریور ۹۵، دانشگاه بوعلی سینا ، انجمن علوم باغبانی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه بوعلی سینا ، انجمن علوم باغبانی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 24 و 25 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  30 تیر 95
📆 26 فروردین 1395 - ۱۰:۵۶

نهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران، شهریور ۹۵، دانشگاه زنجان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 6 الی 8 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  3 مرداد 95
📆 26 فروردین 1395 - ۱۰:۳۹

دومین همایش ملی علوم محاسباتی، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی علوم محاسباتی، شهریور ۹۵، دانشگاه دامغان" alt="همایش (کنفرانس) علوم پایه شهریور 1395 ,همایش (کنفرانس) ملی ایران دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  20 تیر 95
📆 22 فروردین 1395 - ۱۳:۴۵

اولین کنگره بین المللی تکامل عصبی کودکان، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی تکامل عصبی کودکان، شهریور ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، انجمن بین المللی اعصاب کودکان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، انجمن بین المللی اعصاب کودکان


تاريخ برگزاری همایش: 24 الی 26 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 95
📆 22 فروردین 1395 - ۱۳:۲۰

اولین همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت و پنجمین همایش سالانه مدیریت اطلاعات سلامت: تجربه ها، چالش ها و رویکردها، شهریور ۹۵

"فراخوان مقاله اولین همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت و پنجمین همایش سالانه مدیریت اطلاعات سلامت: تجربه ها، چالش ها و رویکردها، شهریور ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 31 شهریور و 1 مهر 1395


ارسال چکیده مقالات: 15 تیر 95
📆 17 فروردین 1395 - ۱۰:۴۱

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران، شهریور ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، انجمن تغذیه ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی تهران ، انجمن تغذیه ایران


تاريخ برگزاری همایش: 14 الی 17 شهریور 1395


ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد  95
📆 7 فروردین 1395 - ۰۱:۱۶