بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های شهریور 99 (برگه 3)

همایش ها و کنفرانس های شهریور 99

اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی پزشکی، شهریور ۹۹

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی پزشکی، اسفند ۹۸، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول


تاريخ برگزاری همایش:  27 و 28 شهریور 1399


ارسال اصل مقالات:  4 اسفند 98
📆 15 آذر 1398 - ۱۱:۵۵

دهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، شهریور ۹۹

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، دانشگاه قم ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه قم ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش:  25 الی 27 شهریور 1399


ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 98
📆 10 آذر 1398 - ۱۷:۴۱

دومین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران، شهریور ۹۹

فراخوان مقاله دومین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران، بهمن ۹۸، انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران ، دانشگاه شیراز

برگزار کننده همایش: انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران ، دانشگاه شیراز


تاريخ برگزاری همایش:  19 و 20 شهریور 1399


ارسال اصل مقالات:  5 بهمن 98
📆 19 آبان 1398 - ۱۴:۳۹

کنگره مشترک هوش محاسباتی (CCI2020)؛ هشتمین کنگره سیستم های فازی و هوشمند ایران (CFIS2020) و چهارمین کنفرانس محاسباتی تکاملی و هوش جمعی (CSIEC2020)، شهریور ۹۹

فراخوان مقاله اولین کنگره مشترک هوش محاسباتی (CCI2020)؛ هشتمین کنگره سیستم های فازی و هوشمند ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش:  12 الی 14 شهریور 1399


ارسال اصل مقالات:  25 آذر 98
📆 23 شهریور 1398 - ۲۰:۱۹

شانزدهمین کنگره ملی بیوشیمی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران (ICBMB 2020)، آبان ۹۹

فراخوان مقاله شانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی تهران ، انجمن بیوشیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  19 الی 21  آبان 1399


ارسال چکیده مقالات: 16 شهریور 99
📆 12 شهریور 1398 - ۱۵:۳۶

ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۹

فراخوان مقاله ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اسفند ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، انجمن عناصر کمیاب ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، انجمن عناصر کمیاب ایران


تاريخ برگزاری همایش:  11 و 12 شهریور 1399


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 98
📆 8 مرداد 1398 - ۱۲:۴۰

دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، اصلاحات آموزشی و چالش های آن در ایران: تبیین فلسفی تلاش ها و دیدگاه ها، شهریور ۹۹

فراخوان مقاله دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، اصلاحات آموزشی و چالش های آن در ایران: تبیین فلسفی تلاش ها و دیدگاه ها، بهمن ۹۸، گروه مبانی فلسفی- اجتماعی تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ، انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

برگزار کننده همایش: گروه مبانی فلسفی- اجتماعی تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ، انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران


تاريخ برگزاری همایش:  14 و 15 شهریور  1399


ارسال چکیده مقالات: 7 خرداد 99
ارسال اصل مقالات:  19 تیر 99
📆 27 اردیبهشت 1398 - ۱۴:۲۷