بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های فروردین 97

همایش ها و کنفرانس های فروردین 97

دومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب ( با امتیاز بازآموزی )، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب ( با امتیاز بازآموزی )، فروردین ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 28 الی 30 فروردین 1397


ارسال چکیده مقالات: 23 اسفند 96
📆 25 بهمن 1396 - ۰۹:۴۷

همایش ملی اقتصاد مقاومتی:تولید و اشتغال، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی اقتصاد مقاومتی:تولید و اشتغال، فروردین ۹۷، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 27 فروردین 1397


ارسال اصل مقالات: 10 فروردین 97
📆 11 بهمن 1396 - ۱۷:۰۵

یازدهمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی با محوریت قرآن کریم و استکبارستیزی، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله یازدهمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی با محوریت قرآن کریم و استکبارستیزی، فروردین ۹۷، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 فروردین 1397


ارسال اصل مقالات: 20 اسفند 96
📆 4 بهمن 1396 - ۱۲:۴۷

اولین همایش سراسری تازه های تیروئید و سندرم متابولیک، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش سراسری تازه های تیروئید و سندرم متابولیک، فروردین ۹۷، دانشگاه علوم پزشكی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشكی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 29 الی 31 فروردین 1397


ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 96
📆 24 دی 1396 - ۱۳:۴۵

همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی آموزش دانش محتوا آموزش زیست شناسی، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی آموزش دانش محتوا آموزش زیست شناسی، فروردین ۹۷، دانشگاه فرهنگیان اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 30 فروردین 1397


ارسال اصل مقالات:  25 اسفند 96
📆 18 دی 1396 - ۱۴:۱۳

همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی دانش آموزش محتوا آموزش علوم ابتدایی، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی دانش آموزش محتوا آموزش علوم ابتدایی، فروردین ۹۷، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل


تاريخ برگزاری همایش: 30 فروردین 1397


ارسال اصل مقالات:  19 فروردین 97
📆 17 دی 1396 - ۱۱:۲۲

دومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار، فروردین ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 28 الی 30 فروردین 1397


ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 96
📆 13 دی 1396 - ۱۴:۲۲

همایش ملی نقش رسانه های دیداری – شنیداری در تبیین اسلام، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی نقش رسانه های دیداری - شنیداری در تبیین اسلام، اسفند ۹۶، مجتمع عالی مذاهب اسلامی گرگان

برگزار کننده همایش: مجتمع عالی مذاهب اسلامی گرگان


تاريخ برگزاری همایش:  30 فروردین 1397


ارسال چکیده مقالات: 15 اسفند 96
ارسال اصل مقالات:  15 اسفند 96
📆 1 دی 1396 - ۱۹:۳۵

دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی، فروردین ۹۷، دانشگاه بیرجند

برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند


تاريخ برگزاری همایش: 22 و 23 فروردین 1397


ارسال اصل مقالات:  16 اسفند 96
📆 8 آذر 1396 - ۱۳:۲۳

دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران با عنوان ژئوپلیتیک و توسعه محلی – منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران با عنوان ژئوپلیتیک و توسعه محلی; منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران، فروردین ۹۷، دانشگاه بیرجند ، انجمن ژئوپلیتیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند ، انجمن ژئوپلیتیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 فروردین 1397


ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 97
📆 7 آذر 1396 - ۱۳:۰۷