بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های فروردین 99

همایش ها و کنفرانس های فروردین 99

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی، تیر ۹۹

فراخوان مقاله چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی، فروردین ۹۹، دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، انجمن چشم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، انجمن چشم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  25 الی 27 تیر 1399


📆 19 بهمن 1398 - ۲۰:۱۹

همایش ملی آموزش زیست شناسی، مرداد ۹۹

فراخوان مقاله همایش ملی آموزش زیست شناسی، فروردین ۹۹، دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی


تاريخ برگزاری همایش:  28 مرداد 1399


ارسال اصل مقالات:  1 خرداد 99
📆 20 دی 1398 - ۱۵:۲۶

اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی، تیر ۹۹

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی، فروردین ۹۹، دانشگاه گنبد کاووس

برگزار کننده همایش: دانشگاه گنبد کاووس


تاريخ برگزاری همایش:  19 الی 21 تیر 1399


ارسال اصل مقالات:  5 فروردین 99
📆 2 دی 1398 - ۱۴:۱۱

نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، فروردین ۹۹

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، فروردین ۹۹، انجمن علمی آموزشی دبیران زیست شناسی شهر تهران ، انجمن زیست شناسی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی آموزشی دبیران زیست شناسی شهر تهران ، انجمن زیست شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 28 فروردین 1399


ارسال چکیده مقالات: 1 بهمن 98
📆 3 آذر 1398 - ۱۵:۴۰

نهمین کنگره سراسری انجمن علمی سرطان‌های زنان ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نهمین کنگره سراسری انجمن علمی سرطان‌های زنان ایران ( با امتیاز بازآموزی )، فروردین ۹۹، انجمن علمی سرطان‌های زنان ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی سرطان‌های زنان ایران


تاريخ برگزاری همایش:  30 و 31 اردیبهشت 1400، 6 و 7 خرداد 1400


ارسال چکیده مقالات: 1 دی 98
📆 25 آبان 1398 - ۰۹:۱۲

پنجمین کنگره ملی تاریخدانان ایران ( دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی )، فروردین ۹۹

فراخوان مقاله پنجمین کنگره ملی تاریخدانان ایران ( دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی )، فروردین ۹۹، انجمن ایرانی تاریخ ، دانشگاه رازی

برگزار کننده همایش: انجمن ایرانی تاریخ ، دانشگاه رازی


تاريخ برگزاری همایش: 27 فروردین 1399


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 98
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 98
📆 24 آبان 1398 - ۱۷:۱۴

دومین همایش ملی واج شناسی: وام واژه ها، فروردین ۹۹

فراخوان مقاله دومین همایش ملی واج شناسی: وام واژه ها، فروردین ۹۹، انجمن زبان ­شناسی

برگزار کننده همایش: انجمن زبان ­شناسی


تاريخ برگزاری همایش:  فروردین 1399


ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 98
ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 98
📆 6 آبان 1398 - ۱۲:۱۶

یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی شیمی ایران، آبان ۹۹

فراخوان مقاله یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی شیمی ایران، فروردین ۹۹، انجمن مهندسی شیمی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن مهندسی شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  7 الی 9 آبان 1399


ارسال اصل مقالات:  7 شهریور 99
📆 30 شهریور 1398 - ۱۷:۰۶

اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی، شهریور ۹۹

فراخوان مقاله اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی، فروردین ۹۹، دانشگاه بیرجند

برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند


تاريخ برگزاری همایش:  11 و 12 شهریور 1399


ارسال اصل مقالات:  26 مرداد 99
📆 17 مرداد 1398 - ۱۱:۴۴