بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های مجتمع آموزش عالی اسفراین

همایش ها و کنفرانس های مجتمع آموزش عالی اسفراین

پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع، آبان ۱۴۰۲، مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 23 آبان 1402 (حضوری) ، 24 آبان 1402 (مجازی)  


ارسال اصل مقالات:  30 مهر 1402
📆 27 اردیبهشت 1402 - ۱۵:۱۱

پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی، آبان ۱۴۰۲، مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 23 آبان 1402 (حضوری) ، 24 آبان 1402 (مجازی) 


ارسال اصل مقالات:  30 مهر 1402
📆 23 اردیبهشت 1402 - ۱۶:۲۳

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری‌های پیشرفته، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری‌های پیشرفته، آبان ۱۴۰۲، مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  30 مهر 1402
📆 14 اردیبهشت 1402 - ۱۷:۲۷

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته، مهر ۹۷

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته، مهر ۹۷، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 مهر 1397


ارسال اصل مقالات:  12 مهر 97
📆 28 خرداد 1397 - ۱۲:۵۸

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع، مهر ۹۷

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع، مهر ۹۷، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 مهر 1397


ارسال اصل مقالات:  12 مهر 97
📆 28 خرداد 1397 - ۱۲:۳۴

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی، مهر ۹۷

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی، مهر ۹۷، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 مهر 1397


ارسال اصل مقالات:  12 مهر 97
📆 27 خرداد 1397 - ۱۵:۰۹

اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی، آبان ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی، آبان ۹۷، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 22 آبان 1397


ارسال اصل مقالات:  16 آبان 97
📆 7 خرداد 1397 - ۱۵:۰۳

سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع، مهر ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع، مهر ۹۶، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 مهر 1396


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 96
📆 9 خرداد 1396 - ۱۲:۵۶

سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی، مهر ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی، مهر ۹۶، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 مهر 1396


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 96
📆 9 اردیبهشت 1396 - ۱۷:۱۶

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک – عمران و فناوری های پیشرفته، مهر ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک - عمران و فناوری های پیشرفته، مهر ۹۶، مجتمع آموزش عالی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 مهر 1396


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 96
📆 26 اسفند 1395 - ۱۲:۳۱