بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های مجتمع آموزش عالی اسفراین (برگه 2)

همایش ها و کنفرانس های مجتمع آموزش عالی اسفراین

سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع، مهر ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع، مهر ۹۶، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 مهر 1396


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 96
📆 9 خرداد 1396 - ۱۲:۵۶

سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی، مهر ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی، مهر ۹۶، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 مهر 1396


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 96
📆 9 اردیبهشت 1396 - ۱۷:۱۶

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک – عمران و فناوری های پیشرفته، مهر ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک - عمران و فناوری های پیشرفته، مهر ۹۶، مجتمع آموزش عالی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 مهر 1396


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 96
📆 26 اسفند 1395 - ۱۲:۳۱

نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی، فروردین ۹۶، مجتمع آموزش عالی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 14 فروردین 1396


ارسال چکیده مقالات: 19 اسفند 95
ارسال اصل مقالات: 9 فروردین 96
📆 3 اسفند 1395 - ۱۳:۳۶

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر، مهر ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر، مهر ۹۵، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 مهر 1395


ارسال اصل مقالات:  23 شهریور 95
📆 28 اردیبهشت 1395 - ۰۰:۰۵

دومین کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوری های پیشرفته، مهر ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوری های پیشرفته، مهر ۹۵، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی اسفراین


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 مهر 1395


ارسال اصل مقالات:  23 شهریور 95
📆 15 اردیبهشت 1395 - ۰۰:۳۷