بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های مجتمع آموزش عالی لارستان

همایش ها و کنفرانس های مجتمع آموزش عالی لارستان

دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم‌های هوشمند، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم‌های هوشمند، اردیبهشت ۱۴۰۳، مجتمع آموزش عالی لارستان

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی لارستان


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 25 اسفند 1402
ارسال اصل مقالات: 25 اسفند 1402
📆 23 آذر 1402 - ۱۳:۳۱

اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند، آذر ۱۴۰۰، مجتمع آموزش عالی لارستان

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی لارستان


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  19 آبان 1400
📆 26 خرداد 1400 - ۲۰:۵۰