بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های مجتمع آموزش عالی گناباد

همایش ها و کنفرانس های مجتمع آموزش عالی گناباد

چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۱۴۰۱، مجتمع آموزش عالی گناباد ، انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی گناباد ، انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  15 تیر 1401
📆 21 فروردین 1401 - ۱۰:۳۰

ششمین همایش ملی زعفران، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی زعفران، آبان ۱۴۰۰، مجتمع آموزش عالی گناباد

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی گناباد


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 آبان 1400


ارسال چکیده مقالات: 1 شهریور 1400
ارسال اصل مقالات:  1 آبان 1400
📆 9 اردیبهشت 1400 - ۱۰:۰۱

اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی، آبان ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی، آبان ۹۷، مجتمع آموزش عالی گناباد

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی گناباد


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 آبان 1397


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 97
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 97 الی 30 مهر 97
📆 21 مرداد 1397 - ۱۲:۲۵