بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های مرداد 1401

همایش ها و کنفرانس های مرداد 1401

چهارمین کنگره بین المللی کنه شناسی ایران، مرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی کنه شناسی ایران، مرداد ۱۴۰۱، انجمن کنه شناسی ایران ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

برگزار کننده همایش: انجمن کنه شناسی ایران ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی


تاريخ برگزاری همایش: 6 تا 8 مرداد 1401


ارسال چکیده مقالات: 16 اردیبهشت 1401
📆 6 بهمن 1400 - ۱۳:۳۸

چهارمین همایش ملی زیست شناسی، مرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی زیست شناسی، تیر ۱۴۰۱، دانشگاه پیام نور مرکز استهبان

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور مرکز استهبان


تاريخ برگزاری همایش:  2 مرداد 1401


ارسال اصل مقالات:  26 تیر 1401
📆 15 دی 1400 - ۱۲:۵۴

بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران، مرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران، تیر ۹۹، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش:  4 الی 6 مرداد 1401


ارسال چکیده مقالات: 5 خرداد 1401
📆 8 آبان 1398 - ۱۱:۱۳