بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های مرداد 1402

همایش ها و کنفرانس های مرداد 1402

اولین کنگره دانشجویی پژوهش و فناوری دانشجویان شمال ایران و ششمین کنگره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنگره دانشجویی پژوهش و فناوری دانشجویان شمال ایران و ششمین کنگره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرداد ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی بابل


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 مرداد 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 تیر 1402
📆 31 خرداد 1402 - ۱۲:۱۲

دوازدهمین سمینار هندسه و توپولوژی، مرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین سمینار هندسه و توپولوژی، مرداد ۱۴۰۲، انجمن ریاضی ایران ، دانشگاه تبریز

برگزار کننده همایش: انجمن ریاضی ایران ، دانشگاه تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 3 مرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 1402
📆 21 اردیبهشت 1402 - ۰۷:۱۴

سومین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی سواد سلامت، مرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی سواد سلامت، مرداد ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 مرداد 1402


ارسال چکیده مقالات: 8 مرداد 1402
📆 12 اردیبهشت 1402 - ۰۹:۲۸

بیستمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران (با امتیاز بازآموزی)، مرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیستمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۲، انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

برگزار کننده همایش: انجمن دندانپزشکی کودکان ایران


تاريخ برگزاری همایش: 18 الی 20 مرداد 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 خرداد 1402
📆 5 اردیبهشت 1402 - ۱۱:۰۰

سومین کنگره بین المللی سلامت در اربعین، مرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی سلامت در اربعین، مرداد ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 الی 13 مرداد 1402


ارسال اصل مقالات: 5 مرداد 1402
📆 24 بهمن 1401 - ۲۲:۲۵

ششمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت تعادل‌بخشی و پایداری منابع آب در حوزه های آبخیز، مرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت تعادل‌بخشی و پایداری منابع آب در حوزه های آبخیز، خرداد ۱۴۰۲، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

برگزار کننده همایش: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور


تاريخ برگزاری همایش:  3 و 4 مرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  10 تیر 1402
📆 26 آذر 1401 - ۱۱:۳۷

چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه فرهنگیان استان لرستان با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان لرستان با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور


تاريخ برگزاری همایش:  10 مرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  25 تیر 1402
📆 7 مهر 1401 - ۰۹:۵۲