بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های مرداد 98

همایش ها و کنفرانس های مرداد 98

پنجمین سمینار تومورهای سر و گردن ( با امتیاز بازآموزی )، مرداد ۹۸

فراخوان مقاله پنجمین سمینار تومورهای سر و گردن ( با امتیاز بازآموزی )، مرداد ۹۸، گروه گوش ، حلق ، بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد

برگزار کننده همایش: گروه گوش ، حلق ، بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 مرداد 1398


📆 15 تیر 1398 - ۱۲:۵۵

سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد (با امتیار بازآموزی)، مرداد ۹۸

فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد (با امتیار بازآموزی)، مرداد ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 30 مرداد الی 1 شهریور 1398


ارسال چکیده مقالات: 14 تیر 98
📆 22 اردیبهشت 1398 - ۱۲:۰۶

سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، مرداد ۹۸

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، مرداد ۹۸، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش: 30 و 31 مرداد 1398


ارسال اصل مقالات:  1 تیر 98
📆 5 اردیبهشت 1398 - ۱۶:۵۶

اولین کنفرانس بین المللی اپتوالکترونیک، اپتیک کاربردی و میکروالکترونیک، مرداد ۹۸

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی اپتوالکترونیک، اپتیک کاربردی و میکروالکترونیک، مرداد ۹۸، دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده فناوری های نوین نمین

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده فناوری های نوین نمین


تاريخ برگزاری همایش: 26 الی 28 مرداد 1398


ارسال چکیده مقالات: 25 اردیبهشت 98
ارسال اصل مقالات:  15 تیر 98
📆 30 فروردین 1398 - ۱۲:۱۵

بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران، مرداد ۹۸

فراخوان مقاله بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران، مرداد ۹۸، دانشگاه ارومیه ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه ارومیه ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 30 مرداد الی 1 شهریور 1398


ارسال چکیده مقالات: 10 تیر 98
📆 24 فروردین 1398 - ۱۴:۴۶

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مرداد ۹۸

فراخوان مقاله هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مرداد ۹۸، دانشگاه علوم پزشكی تهران ، انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشكی تهران ، انجمن دندانپزشکی کودکان ایران


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 4 مرداد 1398


ارسال چکیده مقالات: 20 اردیبهشت 98
📆 7 فروردین 1398 - ۱۲:۴۴

بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران، مرداد ۹۸

راخوان مقاله بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران، مرداد ۹۸، انجمن علمی اپتومتری ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی اپتومتری ایران


تاريخ برگزاری همایش: 23 الی 25 مرداد 1398


ارسال چکیده مقالات: 10 اردیبهشت 98
📆 6 فروردین 1398 - ۱۲:۴۱

سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، مرداد ۹۸

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، مرداد ۹۸، دانشگاه تبریز

برگزار کننده همایش: دانشگاه تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 26 الی 28 مرداد 1398


ارسال اصل مقالات:  4 خرداد 98
📆 3 فروردین 1398 - ۱۲:۵۵

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن، مرداد ۹۸

فراخوان مقاله بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن، مرداد ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 31 مرداد الی 2 شهریور 1398


ارسال چکیده مقالات: 10 اردیبهشت 98
📆 13 اسفند 1397 - ۱۱:۰۱

بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران، مرداد ۹۸

فراخوان مقاله بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران، مرداد ۹۸، دانشگاه زنجان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 29 الی 31 مرداد 1398


ارسال اصل مقالات:  15 تیر 98 و مهلت ارسال مقالات بدون تخفیف تا 31 تیر 98
📆 28 بهمن 1397 - ۱۲:۱۸