بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های مرداد 99

همایش ها و کنفرانس های مرداد 99

بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران، مرداد ۹۹

فراخوان مقاله بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران، مرداد ۹۹، انجمن علمی اپتومتری ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی اپتومتری ایران


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 3 مرداد 1399


ارسال چکیده مقالات: 10 اردیبهشت 99
📆 22 اردیبهشت 1399 - ۱۶:۲۶

اولین همایش بین المللی تاریخ اقتصادی ایران، مرداد ۹۹

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی تاریخ اقتصادی ایران، مرداد ۹۹، انجمن ایرانی تاریخ ، پژوهشگاه علوم انسانی

برگزار کننده همایش: انجمن ایرانی تاریخ ، پژوهشگاه علوم انسانی


تاريخ برگزاری همایش:  27 مرداد 1399


ارسال اصل مقالات: 28 خرداد 99
📆 15 اردیبهشت 1399 - ۰۸:۴۷

دومین همایش ملی آموزش ریاضی ابتدایی، شهریور ۹۹

فراخوان مقاله دومین همایش ملی آموزش ریاضی ابتدایی، اردیبهشت ۹۹، دانشگاه فرهنگیان استان گلستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان گلستان


تاريخ برگزاری همایش:  15 شهریور 1399


ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 99
📆 11 اسفند 1398 - ۱۰:۵۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها، مهر ۹۹

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها، مرداد ۹۹، انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها

برگزار کننده همایش: انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها ، موسسه آموزش عالی آیندگان


تاريخ برگزاری همایش:  30 مهر الی 2 آبان 1399


ارسال اصل مقالات:  30 شهریور 99
📆 5 اسفند 1398 - ۱۱:۴۶

کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ۹۹

فراخوان مقاله کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ۹۹، دانشگاه رازی کرمانشاه ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش:  1 الی 4 شهریور 1399


ارسال اصل مقالات:  17 خرداد 99
📆 26 بهمن 1398 - ۱۴:۲۳

بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مرداد ۹۹

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مرداد ۹۹، انجمن میکروب شناسی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن میکروب شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 28 الی 30 مرداد 1399


ارسال اصل مقالات:  31 تیر 99
📆 22 بهمن 1398 - ۱۷:۰۴

پانزدهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۹۹

فراخوان مقاله پانزدهمین کنفرانس آمار ایران، مرداد ۹۹، دانشگاه یزد ، انجمن آمار ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد ، انجمن آمار ایران


تاريخ برگزاری همایش:  19 الی 21 شهریور 1399


ارسال اصل مقالات:  10 مرداد 99
📆 19 بهمن 1398 - ۱۸:۲۲

دومین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند، آذر ۹۹

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند، خرداد ۹۹، دانشگاه تهران ، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران ، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی


تاريخ برگزاری همایش:  15 آذر 1399


ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 99
ارسال اصل مقالات:  5 آذر 99
📆 14 بهمن 1398 - ۱۲:۲۲

همایش ملی آموزش زیست شناسی، مرداد ۹۹

فراخوان مقاله همایش ملی آموزش زیست شناسی، فروردین ۹۹، دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی


تاريخ برگزاری همایش:  28 مرداد 1399


ارسال اصل مقالات:  1 خرداد 99
📆 20 دی 1398 - ۱۵:۲۶

سومین همایش ملی شفای پایدار ( با امتیاز بازآموزی )، مرداد ۹۹

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل


تاريخ برگزاری همایش:  1 مرداد 1399


ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 98
📆 13 دی 1398 - ۱۶:۴۴