بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های مهر 1400

همایش ها و کنفرانس های مهر 1400

دومین کنگره انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران، مهر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین کنگره انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران، مهر ۱۴۰۰، انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران


تاريخ برگزاری همایش: 28 الی 30 مهر 1400


ارسال اصل مقالات: 20 شهریور 1400
📆 9 شهریور 1400 - ۱۰:۱۱

پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی، مهر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی، مهر ۱۴۰۰، مرکز تحقیقات میکروب شناسی استاد البرزی

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات میکروب شناسی استاد البرزی


تاريخ برگزاری همایش: 22 الی 23 و 29 الی 30 مهر 1400 و 6 الی 7 آبان 1400


ارسال چکیده مقالات: 7 مهر 1400
📆 2 شهریور 1400 - ۱۳:۲۸

هشتمین کنگره بین ­المللی رنگ و پوشش (ICCC 2021)، مهر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله هشتمین کنگره بین ­المللی رنگ و پوشش (ICCC 2021)، مهر ۱۴۰۰، پژوهشگاه رنگ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزار کننده همایش: پژوهشگاه رنگ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 مهر 1400


ارسال چکیده مقالات: 5 مهر 1400
📆 16 تیر 1400 - ۱۰:۲۱

دومین همایش بین‌المللی آواشناسی و واج‌شناسی آزمایشگاهی، مهر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش بین‌المللی آواشناسی و واج‌شناسی آزمایشگاهی، مهر ۱۴۰۰، گروه زبان‌شناسی دانشگاه الزهرا

برگزار کننده همایش: گروه زبان‌شناسی دانشگاه الزهرا


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 مهر 1400


ارسال اصل مقالات:  13 مرداد 1400
📆 8 تیر 1400 - ۱۴:۲۱

اولین همایش ملی سیاست خارجی ایران؛ سویه های داخلی و خارجی، مهر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی سیاست خارجی ایران؛ سویه های داخلی و خارجی، مهر ۱۴۰۰، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 22 مهر 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 شهریور 1400
ارسال اصل مقالات: 14 مهر 1400
📆 19 خرداد 1400 - ۰۹:۴۲

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، مهر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، مهر ۱۴۰۰، دانشگاه سجاد

برگزار کننده همایش: دانشگاه سجاد


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 29 مهر 1400


ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 1400
📆 19 اردیبهشت 1400 - ۱۷:۳۰

نهمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی، مهر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نهمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی، مهر ۱۴۰۰، دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید بهشتی


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 مهر و 5 و 6 آبان 1400


ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 1400
📆 11 اردیبهشت 1400 - ۱۳:۲۴

سومین سمینار آموزش آمار، مهر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله سومین سمینار آموزش آمار، مهر ۱۴۰۰، دانشگاه بیرجند

برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 مهر 1400


ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 1400
📆 29 فروردین 1400 - ۱۲:۴۶

نخستین همایش دوسالانه بین المللی ایرانشناسی در جهان، مهر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نخستین همایش دوسالانه بین المللی ایرانشناسی در جهان، مهر ۱۴۰۰، مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی (جامعه اروپا) ، معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی خارج از کشور مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم ، دانشگاه‌های گیلان ، علامه طباطبایی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

برگزار کننده همایش: مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی (جامعه اروپا) ، معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی خارج از کشور مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم ، دانشگاه‌های گیلان ، علامه طباطبایی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


تاريخ برگزاری همایش:  28 الی 30 مهر 1400


ارسال چکیده مقالات: 1 اردیبهشت 1400
ارسال اصل مقالات: 15 مرداد 1400
📆 25 فروردین 1400 - ۱۱:۴۱

سومین همایش ملی آموزش تاریخ، مهر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش ملی آموزش تاریخ، اردیبهشت ۱۴۰۰، دانشگاه فرهنگیان استان لرستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان لرستان


تاريخ برگزاری همایش:  28 مهر 1400


ارسال اصل مقالات:  20 مهر 1400
📆 11 فروردین 1400 - ۱۳:۴۹