بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های مهر 1403 (برگه 2)

همایش ها و کنفرانس های مهر 1403

دومین کنگره ملی عفونت و ایمنی (I&I)، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنگره ملی عفونت و ایمنی (I&I)، مهر ۱۴۰۳، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

برگزار کننده همایش: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 مهر 1403


ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 1403
📆 16 اردیبهشت 1403 - ۱۱:۴۳

بیست و یکمین کنفرانس بین‌‌المللی انجمن رمز ایران در امنیت اطلاعات و رمزشناسی، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنفرانس بین‌‌المللی انجمن رمز ایران در امنیت اطلاعات و رمزشناسی، مهر ۱۴۰۳، انجمن رمز ایران ، دانشگاه تربیت مدرس

برگزار کننده همایش: انجمن رمز ایران ، دانشگاه تربیت مدرس


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 مهر 1403


ارسال اصل مقالات:  31 تیر 1403
📆 8 اردیبهشت 1403 - ۱۱:۳۹

هجدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هجدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن مهندسی شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن مهندسی شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 18 الی 20 مهر 1403


ارسال اصل مقالات:  20 مرداد 1403
📆 6 اردیبهشت 1403 - ۱۰:۴۲

همایش ملی درس آموخته های کرونا (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله همایش ملی درس آموخته های کرونا (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 مهر 1403


ارسال اصل مقالات: 31 تیر 1403
📆 29 فروردین 1403 - ۰۹:۴۴

شانزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله شانزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 الی 13 مهر 1403


ارسال اصل مقالات:  12 مرداد 1403
📆 14 فروردین 1403 - ۱۱:۳۷

همایش ملی ابن فارس (احمد بن فارس زهراوی کرسف)، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله همایش ملی ابن فارس (احمد بن فارس زهراوی کرسف)، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش:  11 و 12 مهر 1403


ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 1403
📆 7 فروردین 1403 - ۱۵:۲۱

چهارمین همایش دوسالانه علوم انسانی قرآن بنیان، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهارمین همایش دوسالانه علوم انسانی قرآن بنیان، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش:  23 مهر 1403


ارسال اصل مقالات:  15 مهر 1403
📆 12 اسفند 1402 - ۱۴:۵۰

سومین همایش ملی بیابان (فرصت ها و چالش ها)، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین همایش ملی بیابان (فرصت ها و چالش ها)، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه تهران - دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی - مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران - دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی - مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان


تاريخ برگزاری همایش:  24 مهر 1403


ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 1403
📆 8 اسفند 1402 - ۱۸:۴۵

اولین کنگره بین المللی گیاهان دارویی و طب سنتی دامپزشکی، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی گیاهان دارویی و طب سنتی دامپزشکی، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه ارومیه

برگزار کننده همایش: دانشگاه ارومیه ، انجمن علمی گیاهان دارویی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 30 مهر و 1 آبان 1403


ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 1403
📆 24 بهمن 1402 - ۱۲:۴۳

اولین همایش بین المللی صنعت گردشگری، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی صنعت گردشگری، مهر ۱۴۰۳، دانشکده گردشگری دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده گردشگری دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 8 الی 10 مهر 1403


ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 1403
📆 12 بهمن 1402 - ۱۲:۱۱