بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های مهر 96

همایش ها و کنفرانس های مهر 96

هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی، مراقبتهای ویژه و سل، مهر ۹۶

فراخوان مقاله هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی، مراقبتهای ویژه و سل، مهر ۹۶، مركز آموزشی، پژوهشی، درمانی سل و بيماريهای ريوی (بيمارستان دكتر مسيح دانشوری)

برگزار کننده همایش: مركز آموزشی، پژوهشی، درمانی سل و بيماريهای ريوی (بيمارستان دكتر مسيح دانشوری)


تاريخ برگزاری همایش: 20 الی 23 مهر 1396


ارسال چکیده مقالات: 20 شهریور 96
📆 10 شهریور 1396 - ۰۹:۲۶

نهمین کنفرانس ملی بتن ایران، مهر ۹۶

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس ملی بتن ایران، مهر ۹۶، انجمن بتن ایران

برگزار کننده همایش: انجمن بتن ایران


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 مهر 1396


ارسال اصل مقالات:  8 شهریور 96
📆 31 مرداد 1396 - ۱۲:۵۲

دومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی همدان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی همدان


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 مهر 1396


ارسال اصل مقالات:  5 شهریور 96
📆 31 مرداد 1396 - ۱۱:۱۱

دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، مهر ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، مهر ۹۶، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 مهر 1396


ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 96
📆 20 مرداد 1396 - ۱۳:۴۶

نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار، مهر ۹۶

فراخوان مقاله نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار، مهر ۹۶، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور

برگزار کننده همایش: اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 مهر 1396


ارسال اصل مقالات:  14 شهریور 96
📆 20 مرداد 1396 - ۱۱:۰۵

اولین همایش ملی زن، خانواده و سلامت، مهر ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی زن، خانواده و سلامت، مهر ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی نیشابور


تاريخ برگزاری همایش: 22 و 23 مهر 1396


ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 96
📆 20 مرداد 1396 - ۰۹:۳۴

پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور، مهر ۹۶

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور، مهر ۹۶، دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 مهر 1396


ارسال اصل مقالات:  22 شهریور 96
📆 21 تیر 1396 - ۱۴:۲۱

همایش واکاوی قرائت های افراطی از دین، مهر ۹۶

فراخوان مقاله همایش واکاوی قرائت های افراطی از دین، مهر ۹۶، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش: 30 مهر 1396


ارسال چکیده مقالات: 15 شهریور 96
ارسال اصل مقالات: 15 شهریور 96
📆 18 تیر 1396 - ۱۲:۵۳

هشتمین سمینار ابر ساختار های جبری و ریاضیات فازی، مهر ۹۶

فراخوان مقاله هشتمین سمینار ابر ساختار های جبری و ریاضیات فازی، مهر ۹۶، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 مهر 1396


ارسال اصل مقالات:  24 شهریور 96
📆 18 تیر 1396 - ۱۲:۱۳

دومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی، مهر ۹۶

فراخوان مقاله دومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی، مهر ۹۶، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 مهر 1396


ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 96
📆 12 تیر 1396 - ۱۲:۴۴