بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های مهر 99

همایش ها و کنفرانس های مهر 99

دوازدهمین کنفرانس ملی بتن، مهر ۹۹

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس ملی بتن، مهر ۹۹، انجمن بتن ایران

برگزار کننده همایش: انجمن بتن ایران


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 مهر 1399


ارسال اصل مقالات:  13 مهر 99
📆 17 شهریور 1399 - ۱۷:۳۳

اولین همایش ملی اربعین؛ اعتلای فرهنگ حسینی، تحقّق تمدن نوین اسلامی، مهر ۹۹

فراخوان مقاله اولین همایش ملی اربعین؛ اعتلای فرهنگ حسینی، تحقّق تمدن نوین اسلامی، مهر ۹۹، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش: 15 مهر 1399


ارسال اصل مقالات: 31 شهریور 99
📆 17 شهریور 1399 - ۱۲:۱۰

اولین همایش ملی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر صنعتی، مهر ۹۹

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر صنعتی، مهر ۹۹، دانشگاه اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 21 مهر 1399


ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 99
ارسال اصل مقالات: 15 شهریور 99
📆 12 شهریور 1399 - ۱۲:۵۶

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، آذر ۹۹

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، مهر ۹۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل


تاريخ برگزاری همایش:  19 و 20 آذر 1399


ارسال اصل مقالات:  30 آبان 99
📆 12 شهریور 1399 - ۱۱:۱۵

اولین همایش بین المللی روایت شناسی عربی : افق ها و دیدگاه های انتقادی جدید، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی روایت شناسی عربی : افق ها و دیدگاه های انتقادی جدید، مهر ۹۹، دانشگاه خوارزمی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی


تاريخ برگزاری همایش:  28 بهمن 1399


ارسال چکیده مقالات: 5 دی 99
ارسال اصل مقالات:  30 دی 99
📆 13 اردیبهشت 1399 - ۱۵:۵۸

نخستین کنفرانس ملی دوسالانه اتوماسیون و رباتیک در کشاورزی، مهر ۹۹

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس ملی دوسالانه اتوماسیون و رباتیک در کشاورزی، مهر ۹۹، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 30 مهر 1399 و 1 آبان 1399


ارسال اصل مقالات: 1 مرداد 99
📆 11 اردیبهشت 1399 - ۱۰:۳۱

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، مهر ۹۹

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، خرداد ۹۹، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش:  23 مهر 1399


ارسال چکیده مقالات: 12 مهر 99
📆 13 فروردین 1399 - ۲۱:۵۳

دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها، مهر ۹۹

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها، مرداد ۹۹، انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها

برگزار کننده همایش: انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها ، موسسه آموزش عالی آیندگان


تاريخ برگزاری همایش:  30 مهر الی 2 آبان 1399


ارسال اصل مقالات:  30 شهریور 99
📆 5 اسفند 1398 - ۱۱:۴۶

کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی، مهر ۹۹

فراخوان مقاله کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی، مهر ۹۹، دانشکاه الزهراء ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

برگزار کننده همایش: دانشکاه الزهراء ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور


تاريخ برگزاری همایش: 22 مهر 1399


ارسال چکیده مقالات: 20 اردیبهشت 99
ارسال اصل مقالات: 20 تیر 99
📆 28 بهمن 1398 - ۱۰:۳۳

اولین همایش ملی قرآن و انسان مدرن، مهر ۹۹

فراخوان مقاله اولین همایش ملی قرآن و انسان مدرن، مهر ۹۹، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

برگزار کننده همایش: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد


تاريخ برگزاری همایش: 30 مهر 99


ارسال اصل مقالات: 30 شهریور 99
📆 28 بهمن 1398 - ۰۹:۳۱