بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های موسسه آموزش عالی ادیبان

همایش ها و کنفرانس های موسسه آموزش عالی ادیبان

هفتمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی و مدیریت، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هفتمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی و مدیریت، خرداد ۱۴۰۳، موسسه آموزش عالی ادیبان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی ادیبان


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  25 خرداد 1403
📆 10 اردیبهشت 1403 - ۱۳:۳۱

هشتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، خرداد ۱۴۰۳، موسسه آموزش عالی ادیبان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی ادیبان


تاريخ برگزاری همایش: 30 و 31 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات: 26 خرداد 1403
📆 10 اردیبهشت 1403 - ۱۲:۳۹