بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم

همایش ها و کنفرانس های موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم

نخستین همایش ملی جامعه سالم در عصر دیجیتال: رویکردی تفسیری و انتقادی، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی جامعه سالم در عصر دیجیتال: رویکردی تفسیری و انتقادی، اسفند ۱۴۰۲، موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 اسفند 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 1402
ارسال اصل مقالات: 1 بهمن 1402
📆 15 آذر 1402 - ۱۳:۲۷