بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های موسسه آموزش عالی خاوران

همایش ها و کنفرانس های موسسه آموزش عالی خاوران

دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی، اسفند ۹۵، انجمن علوم و فنون دریایی ایران ، موسسه آموزش عالی خاوران ، انجمن سنجش از دور ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علوم و فنون دریایی ایران ، موسسه آموزش عالی خاوران ، انجمن سنجش از دور ایران


تاريخ برگزاری همایش:  21 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  5 اردیبهشت 96
📆 22 آذر 1395 - ۱۲:۳۶

همایش ملی معماری، شهرسازی وپژوھشھای نیاز محور، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی ملی معماری، شهرسازی وپژوھشھای نیاز محور، بهمن ۹۴، مؤسسه آموزش عالی خاوران

برگزار کننده همایش: مؤسسه آموزش عالی خاوران


تاريخ برگزاری همایش: 29 بهمن 1394


ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 94
📆 11 شهریور 1394 - ۱۵:۴۴

همایش ملی برق، مخابرات و پژوهشهای نیاز محور، آذر ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی برق، مخابرات و پژوهشهای نیاز محور، آذر ۹۴، مؤسسه آموزش عالی خاوران

برگزار کننده همایش: مؤسسه آموزش عالی خاوران


تاريخ برگزاری همایش: 26 آذر 1394


ارسال اصل مقالات:  20 آذر 94
📆 11 شهریور 1394 - ۱۱:۵۶

همایش ملی مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور، آخرین دستاوردها در فناوری اطلاعات، آذر ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور، آخرین دستاوردها در فناوری اطلاعات، آبان ۹۴، موسسه آموزش عالی خاوران

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی خاوران


تاريخ برگزاری همایش:  5 آذر 94


ارسال اصل مقالات:  27 آبان 94
📆 11 شهریور 1394 - ۱۱:۰۹

همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور، دی ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور، دی ۹۴، موسسه آموزش عالی خاوران

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی خاوران


تاريخ برگزاری همایش: 24 دی 1394


ارسال اصل مقالات:  17 دی 94
📆 10 شهریور 1394 - ۲۳:۱۶