بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سمنگان

همایش ها و کنفرانس های موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سمنگان

دومین همایش مباحث نوین در حسابداری، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش مباحث نوین در حسابداری، اسفند ۹۴، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سمنگان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سمنگان


تاريخ برگزاری همایش: 13 اسفند 1394


ارسال اصل مقالات: 1 دی 94
📆 6 مهر 1394 - ۲۱:۵۵