بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های موسسه آموزش عالی فیض الاسلام

همایش ها و کنفرانس های موسسه آموزش عالی فیض الاسلام

دومین همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری، آذر ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی فیض الاسلام با همکاری علمی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران و انجمن مشاوره ایران

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی فیض الاسلام با همکاری علمی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران و انجمن مشاوره ایران


تاريخ برگزاری همایش:  16 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 1401
ارسال اصل مقالات:  5 اردیبهشت 1402
📆 3 آبان 1401 - ۱۳:۰۱

همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری، شهریور ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی فیض الاسلام با همکاری انجمن مشاوره ایران و انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی فیض الاسلام با همکاری انجمن مشاوره ایران و انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران


تاريخ برگزاری همایش: 31 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  16 شهریور 1400
📆 4 مرداد 1400 - ۱۳:۳۰